Giełdy kryptowalut to zdecydowanie najprostszy sposób na rozpoczęcie handlu lub inwestowania w kryptowaluty. Jednak ze względu na dużą liczbę platform, wybór tej właściwej może być trudny. Nasi eksperci opracowali metodologię oceny giełd kryptowalut na podstawie różnych parametrów, które szczegółowo opisujemy w niniejszym materiale.

Przypominamy, że inwestowanie i handel kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym. Przed podjęciem decyzji na rynku kryptowalut należy zapoznać się z opiniami profesjonalistów lub przeprowadzić własne badania dotyczące aktywów. Niniejszy artykuł nie stanowi rekomendacji zespołu redakcyjnego Cryptonisation.com do inwestowania w kryptowaluty, ani nie gwarantuje dokładności lub trafności informacji.

Zbiór danych

Kluczową częścią procesu oceny giełdy kryptowalut jest zbiór danych. Informacje są pozyskiwane z oficjalnej strony internetowej giełdy, agregatorów danych i wiarygodnych źródeł. Zapewnia to maksymalną dokładność i daje możliwość obiektywnej oceny platformy handlowej.

Proces oceny giełdy kryptowalutowej

W celu rzetelnej oceny platform kryptowalutowych, wszystkie parametry zostały podzielone na 5 głównych kategorii:

 • Bezpieczeństwo;
 • Prowizje;
 • Warunki handlu;
 • Regulacje;
 • Dodatkowe parametry.

W każdej kategorii pod uwagę brane jest kilka parametrów, na przykład polityka KYC i AML, potwierdzone zapasy i możliwość przechowywania w zimnym portfelu – są to aspekty bezpieczeństwa, natomiast wolumen obrotu i liczba par handlowych są brane pod uwagę przy ocenie warunków handlowych. Ogólna charakterystyka giełdy oceniana jest w 100 punktach. Każda kategoria i jej wewnętrzne parametry mają swoją wagę. Im niższa waga parametru w kategorii i waga tej kategorii w porównaniu z innymi, tym mniej ważny jest dany parametr i kategoria.

Na przykład kategoria Bezpieczeństwo ma wagę 28 punktów i jest uważana za wyższy priorytet w ramach metodologii niż kategoria Warunki handlowe, która ma wagę 25 punktów. Parametr Przechowywanie w zimnym portfelu w kategorii Bezpieczeństwo ma wagę 10 punktów i jest uważany za priorytetowy w stosunku do parametru Polityka KYC, AML z kategorii Bezpieczeństwo, który ma wagę 3 punktów.

Bezpieczeństwo (28 punktów na 100)

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników przy ocenie platformy do handlu kryptowalutami. Metodologia Cryptonisation.com bierze pod uwagę kilka parametrów związanych z bezpieczeństwem, z których każdy ma swoją wagę w punktach. Kategoria może przynieść giełdzie od 0 do 28 punktów całkowitej oceny:

 • Przechowywanie w zimnych portfelach (10 punktów);
 • KYC, polityka AML (3 punkty);
 • Potwierdzone zapasy (15 punktów).

Przechowywanie w zimnych portfelach

Jako jeden z parametrów brane jest pod uwagę podejście giełdy do przechowywania środków użytkowników. Przy ocenie brane jest pod uwagę, jakiego rodzaju portfele są używane przez giełdę w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków klientów: gorące, zimne lub kombinacja obu. Gorące portfele są podłączone do sieci i dlatego mogą być celem cyberprzestępców. Zimne są podłączone do sieci w momencie, gdy trzeba wykonać niektóre transakcje z kryptowalutami. Te drugie są uważane za najbezpieczniejsze skarbce dla kryptowalut. W zależności od podejścia, giełda może otrzymać od 0 do 10 punktów przy obliczaniu tego parametru.

Standardy KYC i AML

Standardy KYC (z ang. Know Your Customer – poznaj swojego klienta) i AML (z ang. Anti-Money Laundering – przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) zostały opracowane w celu zmniejszenia częstotliwości występowania oszustw na platformach finansowych. Giełdy kryptowalut stosujące standardy KYC i AML wymagają od użytkowników weryfikacji tożsamości. Najczęściej takie procedury są podzielone na kilka poziomów i zobowiązują użytkownika do podania danych osobowych i dokumentu tożsamości wydanego przez państwo. Dodatkowe dokumenty mogą obejmować: dane dotyczące miejsca zamieszkania, aktualne zdjęcie, przejście procedury rozpoznawania twarzy za pośrednictwem łącza wideo. Platformy handlowe otrzymują do 3 punktów, jeśli stosowane są procedury KYC i AML, oraz 0, jeśli KYC nie jest wymagane.

Potwierdzone zapasy

Godne zaufania platformy chronią środki użytkowników nie tylko za pomocą najnowocześniejszych funkcji bezpieczeństwa, ale także poprzez tworzenie rezerw aktywów. Są one wykorzystywane w przypadku włamania na giełdę i kradzieży środków, aby zrekompensować inwestorom, którzy padli ofiarą złośliwych działań. Za dobrą praktykę uznaje się utrzymywanie rezerw na poziomie równym całkowitej kwocie środków użytkowników giełdy w stosunku 1:1. Eksperci oceniają częstotliwość aktualizacji informacji o zapasach kryptowalut w rezerwach giełd i ich przydatność. Oceniają również możliwość śledzenia ruchu aktywów za pomocą drzewa Merkle’a – specjalnego algorytmu do weryfikacji transakcji. Obecność zweryfikowanych rezerw może przynieść giełdzie do 15 punktów (0 punktów, jeśli ich nie ma).

Prowizje (21 punktów na 100)

Prowizje platform transakcyjnych mogą się znacznie różnić. Jest to ważny wskaźnik, ponieważ bezpośrednio wpływa na zyski traderów i inwestorów kryptowalutowych. Oceniając giełdę kryptowalut, eksperci Cryptonisation.com porównują kilka rodzajów prowizji:

 • Prowizje handlowe (15 punktów);
 • Opłaty za zasilanie konta (3 punkty);
 • Prowizje za wypłatę środków z giełdy (3 punkty).

Giełdy mogą otrzymać do 21 punktów w ramach obliczeń tej kategorii.

Prowizje handlowe

Oceniane są następujące prowizje handlowe: prowizje maklerskie, prowizje taker dla transakcji spot i prowizje od obrotu instrumentami pochodnymi. Przy obliczaniu tego parametru platformy handlowe otrzymują od 0 do 15 punktów. Giełdy z najwyższymi prowizjami na rynku są oceniane na 0 punktów, podczas gdy te z najniższymi są oceniane na 15 punktów.

Prowizje za zasilenie konta

Prowizje za doładowanie depozytów w kryptowalutach i walutach fiducjarnych rozpatrywane są osobno, w tym pod kątem braku takiej możliwości. Przy obliczaniu parametru giełda może otrzymać do 3 punktów: 3 punkty przyznawane są za brak prowizji, 0 – za wysokie prowizje.

Prowizje za wypłatę środków z giełdy

Prawie wszystkie giełdy kryptowalut pobierają prowizję za wypłaty. Parametr uwzględnia obecność prowizji za wypłatę środków kryptowalutowych i fiat. Platformy transakcyjne przyznają do 3 punktów za zapewnione warunki: 3 punkty – za brak prowizji, 0 – za wysokie prowizje.

Warunki handlowe (25 punktów na 100)

Warunki handlu na platformach kryptowalutowych to jedna z najważniejszych kategorii, które zostały wzięte pod uwagę przez ekspertów Сryptonisation.com. Dostępność szerokich możliwości handlowych może bezpośrednio wpływać na wyniki traderów i inwestorów. W tej kategorii branych jest pod uwagę 8 parametrów:

 • Wolumen obrotu (7 punktów);
 • Liczba par handlowych (4 punkty);
 • Pary do fiat (0.5 punktu);
 • Rodzaje zleceń (2.5 punktu);
 • Rozmiar dźwigni finansowej (2 punkty);
 • Obecność instrumentów pochodnych (4 punkty);
 • Obecność P2P, OTC (2 punkty);
 • Boty transakcyjne, copy-trading (3 punkty).

Łącznie giełda może uzyskać do 25 punktów.

Dzienny wolumen obrotu

Przy ocenie platformy handlowej brany jest pod uwagę dzienny wolumen obrotu. Publiczne informacje na temat wolumenów są dostępne na platformach agregujących, takich jak coinmarketcap i coingecko. Wysoki wolumen obrotu wskazuje na popularność strony, dużą liczbę uczestników handlu i dobrą płynność. W zależności od wartości wolumenu obrotu, giełda może uzyskać do 7 punktów do ogólnej punktacji.

Liczba par handlowych

Liczba par walutowych określa różnorodność możliwości handlowych. Ogólnie rzecz biorąc, duża liczba par jest zaletą platformy handlowej. W tym przypadku parametr ten nie uwzględnia poziomu płynności dla określonych par handlowych. Na podstawie tego kryterium strony mogą uzyskać do 4 punktów.

Pary do walut fiat

Niektórzy traderzy i inwestorzy wolą korzystać z par handlowych na fiat. Jednak handel takimi aktywami często wiąże się z wyższymi prowizjami niż handel parami kryptowaluta / kryptowaluta, więc ten parametr ma niewielką wagę w kategorii i minimalnie wpływa na ogólny wynik jakości giełdy. Jeśli giełda obsługuje pary do fiat, może uzyskać do 0.5 punktu.

Rodzaje zleceń

Zlecenia są głównym narzędziem do pracy z terminalem handlowym giełdy. Rodzaje zleceń handlowych mogą się znacznie różnić w zależności od platformy. Oprócz standardowych (Market, Limit), parametr bierze pod uwagę obecność złożonych zleceń (na przykład OCO, TP/SL), które mogą znacząco wpłynąć na szybkość pracy w terminalu, pozwalają na stosowanie różnych strategii i zapobieganie ryzyku. Maksymalny wynik dla tego parametru wynosi 2.5 punktu.

Rozmiar dźwigni finansowej

Wielkość dźwigni finansowej określa kwotę pożyczonego kapitału, którą trader lub inwestor może wykorzystać podczas tworzenia zlecenia handlowego. Uwzględnia zarówno rozmiary dźwigni dla handlu instrumentami pochodnymi, jak i dostępne rozmiary pożyczek dla handlu z depozytem zabezpieczającym. Giełda może otrzymać do 2 punktów przy obliczaniu tego parametru.

Dostępność instrumentów pochodnych

Instrumenty pochodne to umowy między kupującym a sprzedającym, w których cena kontraktu jest powiązana z aktywem bazowym. W przypadku kryptowalut wartość kontraktu pochodnego jest obliczana jako wartość bazowej monety lub tokena. Z reguły giełdy oferują kilka rodzajów kontraktów pochodnych: klasyczne kontrakty futures, perpetualne kontrakty futures (perps, perpetuals), opcje, kontrakty forward itp. Parametr uwzględnia dostępność takich instrumentów na platformie i ich różnorodność. Maksymalny wynik to 4 punkty.

Obecność P2P, OTC

Wiele platform oferuje usługi handlu pozagiełdowego (OTC) i P2P. Te rodzaje handlu zapewniają użytkownikom możliwość przeprowadzania transakcji bezpośrednio, bez składania zleceń w terminalu handlowym. OTC jest często wykorzystywany przez dużych inwestorów, handlowców lub firmy do kupowania lub sprzedawania dużych ilości kryptowalut. Handel P2P pozwala użytkownikom na bezpośrednią interakcję ze sobą, ustalanie własnych cen i wybór metod płatności. Często przy handlu P2P nie jest pobierana prowizja. Parametr uwzględnia dostępność takich funkcji na platformie i warunki ich użytkowania. Platforma handlowa otrzymuje do 2 punktów przy obliczaniu tego parametru.

Boty handlowe, copytrading

Roboty handlowe i copytrading pozwalają traderom i inwestorom zautomatyzować interakcję z terminalem handlowym lub całkowicie przenieść handel w ręce menedżera (tradera lub robota). Parametr ten uwzględnia dostępność takich opcji na giełdzie, możliwości ich dostosowania, łatwość użytkowania itp. Giełdy oferujące handel za pośrednictwem botów i copy-trading otrzymują do 3 punktów.

Regulacja (10 punktów na 100)

Oprócz możliwości korzystania z giełdy i utworzenia na niej konta w różnych jurysdykcjach, regulamin określa dostępne metody płatności za wpłaty i wypłaty aktywów z platformy transakcyjnej. 10 punktów to maksymalna ocena, jaką platforma może otrzymać w tej kategorii. Eksperci Cryptonisation.com wzięli pod uwagę następujące parametry:

 • Różnorodność metod płatności (5 punktów);
 • Możliwość zakupu kryptowaluty z karty (3 punkty);
 • Regulacja (2 punkty).

Różnorodność metod płatności

Dostępne metody wpłat i wypłat z giełd różnią się w zależności od usług, z którymi współpracuje platforma. Metody te mogą obejmować bezpośrednie zakupy kartą, przelewy bankowe, EPS itp. Z reguły wraz ze wzrostem aktywności giełdy na rynku międzynarodowym zwiększa się liczba dostępnych metod płatności, w tym wykorzystanie walut fiat. Maksymalny wynik dla tego parametru wynosi 5 punktów.

Możliwość zakupu kryptowaluty z karty

Podobnie jak w przypadku poprzedniego parametru, możliwość zakupu kryptowaluty za pomocą karty zależy od dostępności pośredników w jurysdykcji użytkownika. Ten parametr uwzględnia również możliwość zakupu kryptowaluty za pomocą kart bankowych za pośrednictwem platformy P2P giełdy, jeśli jest dostępna. Przy obliczaniu tego parametru giełda może otrzymać od 0 do 3 punktów.

Regulacja

Parametr ten uwzględnia zestaw wskaźników, w tym licencjonowanie giełdy przez organy regulacyjne różnych krajów, obecność dokumentów audytowych, dostępność witryny w różnych jurysdykcjach itp. Giełdy o wysokim stopniu otwartości wobec organów regulacyjnych otrzymują do 2 punktów.

Dodatkowe parametry (16 punktów na 100)

W obecnej metodologii dodatkowe parametry obejmują niehandlowe metody zarabiania pieniędzy na giełdach kryptowalut, wygodę interakcji i jakość usług wsparcia. W tej kategorii strona może zdobyć do 16 punktów:

 • Obecność stakingu, pożyczek, depozytów, kopania (5 punktów);
 • Jakość pracy pomocy technicznej (7 punktów);
 • Aplikacja mobilna (4 punkty).

Dostępność stakingu, pożyczek, depozytów, kopania

Giełdy kryptowalut zapewniają wiele sposobów dodatkowego zarobku dla użytkownika. Parametr uwzględnia obecność takiej możliwości, ograniczenia dla użytkowników (limity, konieczność KYC, ograniczenia dotyczące jurysdykcji itp.), wartość potencjalnych zarobków i inne wskaźniki. 5 punktów to maksymalny wynik dla tego parametru.

Praca działu pomocy technicznej

Jest to najważniejszy parametr spośród dodatkowych. Metodologia zakłada ocenę serwisu pomocy technicznej z uwzględnieniem jego dostępności, kompetencji, wygody interakcji ze specjalistami, szybkości rozpatrywania zgłoszeń. Giełda może uzyskać do 7 punktów za organizację supportu.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do konta giełdy ze smartfonów i innych urządzeń przenośnych. Serwisy oceniane są pod kątem szerokości funkcjonalności, łatwości obsługi, częstotliwości aktualizacji, kompatybilności z urządzeniami na różnych systemach operacyjnych, bezpieczeństwa, ochrony danych użytkownika i innych parametrów. Pod uwagę brana jest również ranking aplikacji na marketplace’ach. 4 punkty to najwyższa ocena za ten parametr.

Wybór giełdy należy do Ciebie

Eksperci Cryptonisation.com badają giełdy kryptowalut wykorzystując publicznie dostępne informacje oraz własne doświadczenie. Naszym celem jest zachowanie jak największego obiektywizmu w naszych recenzjach, opartych na faktach i mierzalnych wskaźnikach liczbowych. Niemniej jednak, pozostawiamy Ci pełną swobodę wyboru własnej giełdy kryptowalut w oparciu o Twoje osobiste potrzeby i preferencje.