Giełdy kryptowalut to najprostszy sposób na rozpoczęcie handlu lub inwestowanie w kryptowaluty. Jednak ze względu na liczne platformy, wybór tej właściwej może być trudny. Zespół Cryptonisation.com opracował metodologię oceny giełd kryptowalut, która uwzględnia różne parametry, które można szczegółowo poznać w tym artykule.

Chcielibyśmy przypomnieć, że inwestowanie i handel kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym. Przed podjęciem decyzji na rynku kryptowalut należy zapoznać się z opiniami profesjonalistów lub przeprowadzić własne badania na temat aktywów. Niniejszy artykuł nie stanowi rekomendacji zespołu redakcyjnego Cryptonisation.com do inwestowania w kryptowaluty, ani nie gwarantuje dokładności lub aktualności informacji.

Zbiór danych

Gromadzenie danych jest kluczową częścią procesu oceny giełdy kryptowalut. Zbieramy informacje z oficjalnej strony internetowej giełdy, agregatorów danych i wiarygodnych źródeł. Zapewnia to maksymalną dokładność i daje możliwość obiektywnej oceny platformy handlowej.

Proces oceny giełdy kryptowalut

W celu rzetelnej oceny platform kryptowalutowych, wszystkie parametry dzielone są na 5 głównych kategorii:

 • Bezpieczeństwo;
 • Warunki handlowe;
 • Prowizje;
 • Regulacje;
 • Dodatkowe parametry.

W każdej kategorii pod uwagę są brane różne parametry, takie jak polityka KYC i AML, potwierdzone zapasy i przechowywanie w zimnych portfelach – aspekty bezpieczeństwa, wolumen obrotu i liczba par handlowych są brane pod uwagę przy ocenie warunków handlowych itp. Ogólna ocena giełdy jest podzielona na 100 punktów. Każda kategoria ma swoją własną wagę.

Na przykład, kategoria Bezpieczeństwo jest oceniana na 28 punktów i w ramach metodologii uważamy ją za bardziej priorytetową niż kategoria Warunki handlowe z wagą 25 punktów.

Bezpieczeństwo (28 punktów na 100)

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników przy ocenie platformy do handlu kryptowalutami. W metodologii uwzględniamy kilka parametrów związanych z bezpieczeństwem. Kategoria może przynieść giełdzie od 0 do 28 punktów ogólnej oceny:

 • Przechowywanie w zimnych portfelach;
 • Polityka KYC, AML;
 • Potwierdzone zapasy.

Przechowywanie w zimnych portfelach

Podejście giełdy do przechowywania środków użytkowników traktujemy jako jeden z parametrów. Podczas oceny bierzemy pod uwagę, jakiego rodzaju portfele są używane przez platformę w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków klientów: gorące, zimne lub kombinacja obu. Gorące portfele są podłączone do sieci i dlatego mogą stać się celem cyberprzestępców. Zimne są podłączone do sieci w momencie, gdy trzeba dokonać pewnych transakcji z kryptowalutami. Te ostatnie są uważane za najbezpieczniejsze skarbce dla kryptowalut.

Standardy KYC i AML

Standardy KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-Money Laundering) zostały opracowane w celu zmniejszenia liczby oszustw na platformach finansowych. Giełdy kryptowalut stosujące standardy KYC i AML wymagają od użytkowników weryfikacji tożsamości. Najczęściej takie procedury są podzielone na kilka poziomów i zobowiązują użytkownika do podania danych osobowych i dokumentu tożsamości wydanego przez państwo. Dodatkowe dokumenty mogą obejmować: dane dotyczące miejsca zamieszkania, aktualne zdjęcie i rozpoznawanie twarzy za pośrednictwem połączenia wideo.

Potwierdzone zapasy

Zaufane platformy chronią środki użytkowników nie tylko za pomocą nowoczesnych środków bezpieczeństwa, ale także tworzą rezerwy aktywów. Są one wykorzystywane w przypadku włamań na giełdy i kradzieży środków, aby zrekompensować inwestorom, którzy padli ofiarą złoczyńców. Za dobrą praktykę uznaje się utrzymywanie rezerw na poziomie równym łącznej kwocie środków użytkowników giełdy w stosunku 1:1. Eksperci oceniają częstotliwość aktualizacji informacji o zapasach kryptowalut w rezerwach giełd i ich istotność. Oceniają również możliwość śledzenia ruchu aktywów za pomocą drzewa Merkle’a, specjalnego algorytmu do weryfikacji transakcji. Obecność zweryfikowanych rezerw znacznie zwiększa ogólny wynik dotyczący bezpieczeństwa.

Warunki handlowe (25 punktów na 100)

Warunki handlowe na giełdach kryptowalut to jedna z najważniejszych kategorii, które bierzemy pod uwagę. Dostępność szerokich możliwości handlowych może bezpośrednio wpływać na wyniki traderów i inwestorów. W tej kategorii znajduje się 8 parametrów:

 • Wolumen obrotu;
 • Liczba par handlowych;
 • Pary do fiat;
 • Typy zleceń;
 • Rozmiar dźwigni finansowej;
 • Obecność instrumentów pochodnych;
 • Obecność P2P, OTC;
 • Boty handlowe, copytrading.

Łącznie giełda może uzyskać do 25 punktów.

Dzienny wolumen obrotu

Oceniając platformę handlową, patrzymy na dzienny wolumen obrotu. Otwarte informacje na temat wolumenów są dostępne na platformach agregujących, takich jak coinmarketcap i coingecko. Wysoki wolumen obrotu wskazuje na popularność strony, dużą liczbę traderów i dobrą płynność.

Liczba par handlowych

Liczba par walutowych określa różnorodność możliwości handlowych. Ogólnie rzecz biorąc, duża liczba par jest zaletą platformy handlowej. W tym parametrze nie bierzemy pod uwagę poziomu płynności dla konkretnych par handlowych.

Pary do fiat

Niektórzy traderzy i inwestorzy wolą korzystać z par handlowych do fiat. Jednak handel takimi aktywami często wiąże się z wyższymi prowizjami niż handel parami krypto/krypto, więc ten parametr ma niewielką wagę w kategorii i minimalnie wpływa na ogólną ocenę jakości giełdy.

Typy zleceń

Zlecenia są głównym narzędziem do pracy z terminalem handlowym giełdy. Rodzaje zleceń handlowych mogą się znacznie różnić w zależności od platformy. Oprócz standardowych (Market, Limit), w parametrze uwzględniamy obecność złożonych zleceń (na przykład OCO, TP/SL), które mogą znacząco wpłynąć na szybkość pracy w terminalu, pozwalają na stosowanie różnych strategii i zapobieganie ryzyku. Im więcej dostępnych rodzajów zleceń, tym więcej punktów może uzyskać giełda.

Wielkość dźwigni

Wielkość dźwigni handlowej określa ilość pożyczonego kapitału, który można wykorzystać podczas tworzenia transakcji. Bierzemy pod uwagę zarówno wielkość dźwigni dla handlu instrumentami pochodnymi, jak i dostępną wielkość pożyczki dla handlu z depozytem zabezpieczającym.

Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne to umowy między kupującym a sprzedającym, w których cena kontraktu jest powiązana z aktywem bazowym. W przypadku kryptowalut wartość kontraktu pochodnego jest obliczana jako wartość bazowej monety lub tokena. Z reguły giełdy oferują kilka rodzajów kontraktów pochodnych: klasyczne kontrakty futures, wieczyste kontrakty futures (perps, perpetuals), opcje, kontrakty forward itp. W parametrze uwzględniamy dostępność takich instrumentów na platformie i ich różnorodność.

Obecność P2P, OTC

Wiele serwisów oferuje usługi handlu pozagiełdowego (OTC) i P2P. Te rodzaje handlu zapewniają użytkownikom możliwość przeprowadzania transakcji bezpośrednio, bez składania zleceń w terminalu handlowym. OTC jest często wykorzystywany przez dużych inwestorów, handlowców lub firmy do kupowania lub sprzedawania dużych ilości kryptowalut. Handel P2P pozwala użytkownikom na bezpośrednią interakcję ze sobą, ustalanie własnych cen i wybór metod płatności. Często handel P2P nie pobiera żadnych prowizji. W parametrze bierzemy pod uwagę dostępność takich funkcji na platformie i warunki ich użytkowania.

Boty handlowe, copytrading

Roboty handlowe i copytrading pozwalają traderom i inwestorom zautomatyzować interakcję z terminalem handlowym lub całkowicie przenieść handel w ręce menedżera (tradera lub robota). Bierzemy pod uwagę dostępność takich opcji na giełdzie, możliwości ich dostosowania, łatwość obsługi itp. Giełdy oferujące handel za pośrednictwem botów i copy-tradingu otrzymują więcej punktów.

Prowizje (21 punktów na 100)

Prowizje platform handlowych mogą się znacznie różnić. Jest to ważny wskaźnik, ponieważ bezpośrednio wpływa na zyski traderów i inwestorów kryptowalutowych. Oceniając giełdę kryptowalut, porównujemy kilka rodzajów prowizji:

 • Prowizje handlowe;
 • Opłaty za depozyt;
 • Prowizje za wypłatę środków z giełdy.

Giełdy mogą otrzymać do 21 punktów w ramach obliczeń w tej kategorii.

Prowizje handlowe

Oceniamy następujące prowizje handlowe: prowizje twórców, prowizje biorców za transakcje spot i opłaty za handel instrumentami pochodnymi. Na przykład giełdy z prowizją 0,1% za transakcje spot mogą uzyskać najwyższy możliwy wynik dla tego parametru; jeśli prowizja jest wyższa, wynik jest obniżany.

Opłaty za depozyt

Osobno uwzględniamy prowizje od depozytów kryptowalutowych. Podczas szacowania bierzemy pod uwagę prowizje za depozyt w wysokości 1000 USDT w sieciach ERC20 i TRC20, a także za BTC o równowartości 1000 USDT.

Prowizje za wypłatę środków z giełdy

Wszystkie giełdy kryptowalut pobierają opłatę za wypłatę. W tym parametrze uwzględniamy opłaty za wypłatę 1000 USDT w sieciach ERC20 i TRC20, a także za wypłatę BTC o równowartości 1000 USDT.

Regulacja (16 punktów na 100)

Oprócz możliwości korzystania z giełdy i założenia na niej konta w różnych jurysdykcjach, regulamin określa dostępne metody płatności za wpłaty i wypłaty aktywów z platformy transakcyjnej. 16 punktów to maksymalny wynik, jaki platforma może otrzymać w tej kategorii. Pisząc recenzje i oceny, bierzemy pod uwagę następujące parametry:

 • Różnorodność metod płatności;
 • Możliwość zakupu kryptowaluty za pomocą karty;
 • Regulacja.

Różnorodność metod płatności

Dostępne metody wpłat i wypłat z giełd różnią się w zależności od tego, z jakimi serwisami współpracuje dana platforma. Metody te mogą obejmować bezpośrednie zakupy kartą, przelewy bankowe, EPS itp. Zazwyczaj, gdy giełda staje się bardziej aktywna na rynku międzynarodowym, liczba dostępnych metod płatności rozszerza się, w tym wykorzystanie walut fiat.

Możliwość zakupu kryptowaluty za pomocą karty

Podobnie jak w przypadku poprzedniego parametru, możliwość zakupu kryptowaluty z karty zależy od dostępności pośredników w jurysdykcji użytkownika. W tym parametrze uwzględniamy również możliwość zakupu kryptowaluty za pomocą kart bankowych za pośrednictwem platformy P2P giełdy, jeśli jest dostępna.

Regulacja

W tym parametrze uwzględniamy zestaw wskaźników, które obejmują licencjonowanie giełdy przez organy regulacyjne różnych krajów, obecność dokumentów audytowych, dostępność serwisu w różnych jurysdykcjach itp. Giełdy o wysokim stopniu otwartości na organy regulacyjne otrzymują więcej punktów.

Dodatkowe parametry (10 punktów na 100)

W obecnej metodologii dodatkowe parametry obejmują niehandlowe metody zarabiania pieniędzy na giełdach kryptowalut, wygodę interakcji i jakość pomocy technicznej. W tej kategorii strona może zdobyć do 10 punktów:

 • Dostępność stakingu, pożyczek, depozytów, kopania;
 • Jakość pracy służby wsparcia;
 • Aplikacja mobilna.

Dostępność stakingu, pożyczek, depozytów, kopania

Giełdy kryptowalut zapewniają wiele sposobów na dodatkowy dochód dla użytkownika. W parametrze bierzemy pod uwagę dostępność takiej możliwości, ograniczenia dla użytkowników (limity, konieczność KYC, ograniczenia dotyczące jurysdykcji itp.), wartość potencjalnych zarobków i inne wskaźniki.

Jakość pracy służby wsparcia

Jest to najważniejszy parametr spośród dodatkowych. Metodologia obejmuje naszą ocenę służby wsparcia, biorąc pod uwagę jej dostępność, kompetencje, wygodę interakcji ze specjalistami, szybkość przetwarzania zgłoszeń.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do konta giełdowego ze smartfonów i innych urządzeń przenośnych. Serwisy oceniane są pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi, częstotliwości aktualizacji, kompatybilności z urządzeniami na różnych systemach operacyjnych, bezpieczeństwa, ochrony danych użytkownika i innych parametrów. Pod uwagę brana jest również ocena aplikacji w sklepach App Store i Google Play.

Wybór giełdy należy do użytkownika

W Cryptonisation.com badamy giełdy kryptowalut, korzystając z publicznie dostępnych informacji i własnego doświadczenia. Naszym celem jest zachowanie jak największego obiektywizmu w naszych ocenach, opartych na faktach i mierzalnych wskaźnikach liczbowych. Niemniej jednak pozostawiamy ci wybór własnej giełdy kryptowalut w zależności od twoich osobistych potrzeb i preferencji.